SOLE BOLIG AS

 

Sole er planlagt utbygd i et langsiktig perspektiv. Vi bygger i naturlige faser, og gjør området trinnvis helt ferdig før vi begynner på neste. Nøye planlegging sikrer et godt bomiljø fra første dag. Beliggenheten og miljøet rundt oss i Vestby er en av våre kjæreste ressurser, og blant mange som passer på er Naturvernforbundet: “Vi ønsker et rikt kulturlandskap og bevaring av det biologiske mangfoldet.” Naturvernforbundet i Vestby støtter Sole-planene som tar hensyn til effektiv arealbruk, grønne lunger, lokale biotoper og effektiv energibruk.

Selskapet Sole Bolig AS er etablert med hensikt å utvikle og gjennomføre prosjektet Sole.
Bak selskapet står Olav Breivik og Thorleif Hersleth, som begge har lang og allsidig kompetanse i prosjektgjennomføring innen flere fagområder.

Jan Håkon Hensel er ansatt som prosjektleder i selskapet. Han har nærmere 35 års erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen.

Nikolas Kyris er daglig leder for selskapet. Han har 30 års erfaring med eiendom- og eiendomsutvikling, og har bl.a. 7 års fartstid som salgssjef i Selvaag Bolig ASA.

 

 

Se vår interaktive brosjyre

 

Redegjørelse åpenhetsloven