Aktiviteter og kultur

Det lille tettstedet Vestby er i ferd med å forvandles til en attraktiv, moderne småby. Når den nye Follobanen står ferdig i 2022 vil togtiden til Oslo reduseres til kun 23 minutter.

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Kulturkvartalet skal være en drivkraft for det nye Vestby sentrum – et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022. Her kommer det nytt bibliotek, ny konsertsal med ca. 500 sitteplasser, fleksisal, møterom og kafé.

I tillegg finnes det et rikt tilbud med organisert idrett og aktivitet for både barn og voksne, sommer som vinter.

 • 1

  Stamina Trening

 • 2

  Vestby Arena

 • 3

  Kulturkvartalet (2020/2021)

 • 4

  Marka

 • 5

  Kraft Trening

 • 6

  Mudo Gym Vestby