Byggingen av Sole 360 og Sole Terrasse er godt i gang

Det er stor aktivitet på byggeplassen på Sole, og begge bygg er nå godt synlige i terrenget.