Solehøyden sett fra sydøst – mot Vestby sentrum. 2. etg m/stål og trapp-/heiskjerne mot 3. etasje – torsdag 6. februar.